Dynamisk indkøbssystem

Deltagelse i udbud på fælles vaskerifaciliteter

Indkøb af vaskeriløsninger bliver fremover meget mere enkelt, dynamisk og fleksibelt

Bolind A/S tilbyder på vegne af sine kunder at løfte udbudsforpligtigelsen for indkøb af fælles vaskerifaciliteter i de former der efterspørges – uanset om det er på leasingbasis, hvor der betales per vask eller om det er indkøb af løsninger på traditionel vis.

Deltagelsen er uforpligtende for brugerne/jer, og er således et tilbud, som indløses ved tilkendegivelse af deltagelse inden udbudsforretningen afholdes.

Det bliver således muligt, for tilmeldte brugere af et dynamisk indkøbssystem, at indkøbe vaskerifaciliteter på leasingbasis, hvor der alene betales et beløb pr. vask. Brugerne kan dog også vælge at indkøbe maskiner på traditionel vis.

Udbudspligten løftes ved gennemførelse af et traditionelt udbud efter EU-udbudsreglerne. Brugerne kan herefter nemt foretage indkøb ved indhentning af tilbud fra de leverandører, som er tilmeldt det dynamiske indkøbssystem, vel at mærke uden igen at skulle iagttage udbudspligten.

Print tilmeldingsblanket og send/aflevér til Bolind A/S

Oprettelse af et dynamisk indkøbssystem

Et dynamisk indkøbssystem kan beskrives som en indkøbsmetode til indkøb af en række forud definerede kategorier af varer, ydelser eller bygge- og anlægsopgaver.

Det dynamiske indkøbssystem udmærker sig blandt andet ved at give mulighed for løbende optag af nye leverandører og ydelser, således at der ikke er teknologiforældelse og den manglende dynamik, som ofte ses i et klassisk rammeudbud.

Det dynamiske indkøbssystem udmærker sig desuden ved, at der i princippet ikke er nogen
begrænsning på løbetiden.

Det dynamiske indkøbssystem etableres i henhold til de gældende udbudsretlige regler – det
vil sige udbudsloven.

Herefter fungerer systemet som en slags åben rammeaftale, hvor der løbende kan indgås aftaler med de tilsluttede leverandører efter indhentelse af tilbud på basis af et mini-udbud.

Bolind A/S har valgt denne udbudsform, fordi vi ikke ønsker at begrænse konkurrencen på forhånd. Vi ved, at løsningerne, der efterspørges, er individuelle og ikke passer ned i en ”kasse”, som et rammeudbud er. Vi ønsker altså ikke at indsnævre konkurrencen på standardbetragtninger. Vi skal derimod sikre os, at så mange som muligt kan deltage og indgå i de konkrete sager. Det sikrer konkurrencen og de rigtige priser og løsninger i de mini-udbud – der efterfølgende gennemføres.

Vores mere end 70 års erfaring dokumenterer klart og tydeligt, at besparelserne er højest – når man er præcis i sin beskrivelse – og den mulighed åbner det dynamiske indkøbssystem op for – samtidig med at man afløfter udbudspligten samlet.

Processen for anvendelse af det dynamiske indkøbssystem består overordnet af følgende trin:

 • Tilmeldt bruger sender ny opgave til Bolind A/S.
 • Bolind A/S foretager mini-udbud på baggrund af det dynamiske indkøbssystem og udarbejder indstilling om valg af den leverandør, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Hvornår kan jeg anvende det dynamiske indkøbssystem?

Bolind A/S vil gennemføre et udbud til oprettelse af et dynamisk indkøbssystem efter følgende tidsplan:

 • Tilmelding af brugere af det dynamiske
 • indkøbssystem
 • Offentliggørelse af en EUudbudsbekendtgørelse
 • Prækvalifikation af ansøgere
 • Tilbudsfrist
 • Evaluering af tilbud
 • Stand still-periode
 • Kontraktindgåelse

Når det dynamiske indkøbssystem er oprettet, vil brugerne til enhver tid have mulighed for at anvende det.

Tryghed

Gennemførelse af udbud er ofte en ressourcekrævende og omkostningstung proces. Samtidig er de offentlige udbudsregler komplekse og giver ofte anledning til tvister.

Vi er opmærksomme på, at ansvaret for det foretagne indkøb altid vil blive rettet mod den bruger, som har foretaget det konkrete indkøb.

Det kan blive en tung byrde for brugere, som ikke til daglig arbejder med udbud.

Ekstra fordele

Bolind A/S vil gennemføre et udbud til oprettelse af et dynamisk indkøbssystem efter følgende tidsplan:

 • Tilmelding af brugere af det dynamiske
 • indkøbssystem
 • Offentliggørelse af en EUudbudsbekendtgørelse
 • Prækvalifikation af ansøgere
 • Tilbudsfrist
 • Evaluering af tilbud
 • Stand still-periode
 • Kontraktindgåelse

Når det dynamiske indkøbssystem er oprettet, vil brugerne til enhver tid have mulighed for at anvende det.

For at sikre os, at indkøb foretages i fuld overensstemmelse med udbudsreglerne har vi derfor allieret os med advokatfirmaet DELACOUR, som er din garant for, at de juridiske spilleregler er overholdt.

Bolind A/S er din garant for, at de enkelte indkøb er baseret på den kommercielt optimale løsning og markedets mest konkurrencedygtige priser og vilkår.

Bolind A/S er samtidig din garant for, at samarbejdet mellem bruger og leverandør kommer til at fungere smertefrit.

Til forskel fra en lang række andre indkøbsfællesskaber har vi løbende kontakt med brugerne, og vi har rigtig mange års erfaring med produktområdet.

Derfor er vi også i stand til at sikre, at leverandørernes tilbud matcher brugernes ønsker og behov samt ikke mindst den løbende tilfredshed.

Hvad koster det?

Tilmelding til det dynamiske indkøbssystem er gratis for brugerne.

Bistand til gennemførelse af udbuddet og indgåelse af en kontrakt med en leverandør er også gratis for brugerne. Udgiften hertil finansieres ved tilbagehold af en procentuel andel af leverandørens omsætning på aftalen og beskrives som et konkurrencevilkår i udbudsmaterialet.

Tilsvarende gælder den løbende indhentning af tilbud ved gennemførelse af mini-udbud baseret på den enkelte brugers ønsker og behov.

Brugerne betaler således hverken abonnement, gebyr eller honorar for tilmelding og gennemførelse af udbuddet, idet udgiften finansieres via konkurrencen om kontrakten.

Vaskemidler og doseringsudstyr

Som en delaftale til udbuddet på fællesvaskerier indgår naturligt et udbud på vaskemidler og doseringsudstyr.
Delaftalen sikrer mulighed for:

 • Fast pris og kendt økonomi: en garanteret fast pris per vask som kontrolleres løbende, og hvor en evt. difference tilbagebetales
 • Klikafregning
 • Kvalitetsvaskemidler
 • Vaskemidler der lever op til strengeste miljø-, sundheds- og sikkerhedskrav
 • Moderne doseringsanlæg, der melder data om forbrug, vaskesammensætning, doseringsmængde mm.

Udbuddet er med til at rydde op i et uigennemsigtigt marked, hvor det for den enkelte boligafdeling kan være svært at gennemskue, hvad der egentlig betales for vaskemidlerne til én tøjvask/pris per vask.

Allerede på nuværende tidspunkt har rigtig mange udvist interesse for at deltage i det dynamiske indkøbssystem. Blandt andet har vi en forhåndstilkendegivelse fra KAB, som deltager i udbuddet. Det er helt enkelt at tilmelde sig. Der skal blot udfyldes en tilmeldingsblanket, som afleveres til Bolind.

Som tilmeldt bruger til den overordnede aftale, står det frit, hvilke områder af udbud, man ønsker at benytte sig af. Så man kan f.eks. deltage i udbud på både vaskerier, vaskemidler og doseringsanlæg eller blot vælge en eller flere af områderne efter behov uafhængigt af hinanden.

Print tilmeldingsblanket og send/aflevér til Bolind A/S

Info og service

Har du brug for hjælp til at finde det du søger, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 39 539 539 og mail: salg@bolind.dk

Ny kunde

Bliv kunde hos Bolind og find de rigtige varer til de laveste priser.

Bliv kunde

Nyhedsbrev

Læs mere