Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

To timer mere til beboerne - hver eneste uge

To timer mere til beboerne - hver eneste uge

Med Bolind integreret indkøb har Gullandsgårdens ejendomsmester Carsten Grubak fået en nemmere hverdag og meget mere tid til noget af det vigtigste i hans job: Kontakten til ejendommens beboere.

 

Bolind Integreret Indkøb

Carsten Grubak elsker sit job som ejendomsmester i Gullandsgården på Amager. Kontakten med beboerne er en væsentlig del af jobbet. Og den har han fået endnu mere tid til siden vinteren 2020. Der tog han og kollegerne på ejendomsmesterkontoret nemlig Bolind integreret indkøb i brug.

Bolind integreret indkøb integrerer ejendomsselskabernes administrationssystem med Bolinds webshop. Indkøbsløsningen gør, at man hurtigt kan bestille de maskiner, hvidevarer, blandingsbatterier, mm. der er brug for. Fordelene er til at se. Det giver både økonomiske besparelser og frigiver tid, da indkøbsprocessen bliver strømlinet.

Hør mere om integreret indkøb.

Kontakt os i dag

 

Mere tid til andre opgaver

At Bolind integreret indkøb har frigivet tid, kan også mærkes af Carsten Grubak:

- Jeg vil tro, at jeg sparer cirka to timer om ugen på at købe ind på den her måde, siger Carsten Grubak.

Det har gjort, at Gullandsgårdens ejendomsadministration har kunnet åbne for henvendelser tirsdag og fredag morgen, og træffes løbende på sms og mail – og ofte også med et bank på døren.

I Gullandsgården, der administreres af DAB, er kontakten til beboerne vigtig. Her ansætter man nemlig ikke sociale viceværter, men prioriterer, at ejendomsmesteren og hans assistenter har tid til kontakten med beboerne.

- Kommunikationen med beboerne fylder rigtig meget. Det er en blandet skare af børnefamilier, pensionister, familier med forskellig etnisk baggrund og psykisk belastede beboere. Det er vigtigt, at jeg har tid til samtalerne med dem.

 

Hvordan virker Bolind integreret indkøbsløsning?

 

I DAB’s administrationssystem er der integreret en direkte adgang til Bolinds webshop via klik på en knap.

 

DAB har oprettet favoritlister over deres mest anvendte produkter til driften, så det er nemt og hurtigt at handle.

 

Når varerne er lagt i kurven, konteres hver vare med det samme i kurven ud fra DAB’s konteringsmuligheder. Så godkendes kurven, ordren sættes i gang, samtidig med at al indkøbsdata regi-streres i DAB’s administrationssystem, så dobbeltindtastninger undgås.

Vil du vide, hvordan I kommer i gang med Bolind integreret indkøb?

Kontakt os her

 

Hurtigt i gang

Carsten Grubak og hans assistenter bruger Bolind dynamiske indkøbssystem tre-fire gange om ugen. Når Carsten Grubak logger ind i administrationssystemet EG Bolig, trykker han på et ikon i øverste venstre hjørne af skærmen. Derefter går det lynhurtigt med at købe ind ved hjælp af de favoritlister, han har oprettet. Han vælger, om købet skal være med eller uden montering, og konteringen sker med det samme.

Det tog cirka 15 minutter at få integrationen sat op. Herefter brugte Carsten Grubak lige lidt tid på at oprette sine favoritlister. Så var Gullandsgården kørende.

- Det er det, der er så fedt ved systemet. Det er supernemt at bruge. Og Bolind er altid servicemindede, hvis man ringer og har brug for hjælp. Eller en lidt bedre pris på en vare.

 

Integration med EG Bolig og Unik System

For at gøre indkøbet af produkter lettere, har Bolind indgået partnerskab med EG Bolig og Unik System (Unik Bolig). Både EG Bolig og Unik System er integreret direkte til Bolinds webshop. Det giver mere strømlinede indkøbsprocesser, færre rekvisitioner og smidig kontering.

 

Integreret indkøb giver besparelser og overblik

De fleste ejendomsadministratorer kan sparer mellem fem og ti procent, med Bolind integreret Indkøb, med et klart potentiale for mere.

Det er vurderingen hos ejendomsadministrationen DAB, som i 2020 startede et pilotprojekt om optimering af indkøb ude i boligafdelingerne.

Bolind integreret indkøb forbinder DABs administrationssystem EG Bolig med Bolinds webshop. Indkøberen skal bare trykke på en enkelt knap, så kan han begynde at lægge varer i kurven. Færre rekvisitioner, smidig kontering. Og fuld transparens hos både boligafdelingen og DAB, som kan lægge mere præcise budgetter.

Transparens har ikke altid kendetegnet indkøbsprocesserne rundt omkring i afdelingerne, siger indkøbskonsulent i DAB Michael Plahn-Ovesen:

- Indkøb handler jo i høj grad om vaner og relationer. Og for nogen af medarbejderne i ejendomsdriften kan det være hjerteblod at købe en bestemt vare hos lige præcis den leverandør, som man har handlet med i årevis.

Færre leverandører

I DAB har man valgt at rulle overgangen til Bolind integreret indkøb ud stille og roligt. Ejendomsmestre, der står for indkøb, fortæller deres kolleger, hvad de har fået ud af at strømline indkøbsprocessen.

Et sted er man eksempelvis begrænset antallet af leverandører fra 20 til otte leverandører.

Færre leverandører giver mindre transport og letter belastningen på miljøet. Medarbejderne på ejendomskontorerne sparer tid, som kan bruges på at yde beboerne bedre service, og samtidig lever man op til myndighedernes krav om, at der skal spares på driften i de almene boligområder.

Endelig er der også den fordel, at kvaliteten i boligerne bliver standardiseret, så DAB i højere grad ved, hvad man tilbyder lejerne ude omkring i afdelingerne. Pilotprojektet evalueres endeligt i løbet af 2021.

 

Overvejer I Bolind integreret indkøb?

Vil du vide mere om Bolind Integreret Indkøb og hvad den dynamiske indkøbsløsning kan gøre for jeres boligforening? Så book et møde med Bolind.

Book nu

Gå til toppen