Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Energioptimering med LED


Erik Boyschau

Nye LED lamper sparer over 300.000 kWh om året

Se iPaper-udgave

Væsentligt lavere elregning, bedre lys og et plus til miljøet er nogen af de gevinster, som Boligforeningen Ungdomsbo i samarbejde med Bolind opnåede ved at udskifte mere end 3.900 lyskilder til LED. Det er det hidtil største LED projekt i Danmark, og hele herligheden er tilbagebetalt i løbet af 5-6 år.

’Vi er hele tiden på jagt efter forbedringer og gode løsninger i driften, som både sparer penge og hænder. Hvis det også samtidigt gavner miljøet, øger beboernes komfort og ikke belaster huslejen, er det da bare om at komme i gang’, siger Erik Boyschau, teknisk chef i Boligforeningen Ungdomsbo om baggrunden for i samarbejde med Bolind at udskifte alle boligforeningens lyskilder i opgange, kældre og på udendørs arealer til energibesparende LED lys – i alt mere end 3.900 armaturer og det hidtil største LED udskiftningsprojekt i Danmark!

Sparer 700.000 kr. om året!

De nye LED lamper betyder, at Ungdomsbo sparer omkring 300.000 kWh om året. Det er en besparelse på mere end 700.000 kr. årligt, som bliver brugt til at tilbagebetale investeringen på omkring 4,3 mio. kr. Det betyder, at alle udgifter til dokumentation, indkøb af LED armaturer og installation er tilbagebetalt i løbet af 5-6 år! Herefter yder den årlige besparelse et positivt bidrag til boligforeningens samlede driftsbudget. Og samtidig er det lykkedes at skrue en finansieringsmodel sammen, så det ikke belaster huslejen!

Omfattende projekt

Boligforeningen Ungdomsbo består af 53 afdelinger i Esbjerg og på Fanø med mere end 3.600 lejemål, så det var et stort og meget komplekst projekt.

Hurtigt fandt Erik Boyschau ud af, at registrering og dokumentation af alle de armaturer, der skulle udskiftes var en kæmpe opgave. Ungdomsbo havde ikke selv ressourcer til at klare opgaven, så man søgte derfor hjælp udefra.

’Bolind blev vores redningsplanke. Dels med at gennemgå alle afdelinger minutiøst og lave en præcis registrering og dokumentation af alle eksisterende lyskilder. Dels med at udarbejde ansøgningen om CO2 tilskud til energirenoveringer hos vores energileverandør’, fortæller Erik Boyschau.

Boligforeningen Ungdomsbo var selv bygherre på projektet, og alle armaturer blev indkøbt samlet gennem Bolind. Selve udskiftningen blev foretaget af installatører, som Ungdomsbo valgte efter udbud.

Dag til dag levering

Udskiftningen tog ca. et år, så der var ikke brug for alle de 3.930 LED armaturer på én gang.

’Vi havde jo ikke lagerplads til at opbevare så mange lamper. Derfor var Bolind i hele udskiftningsperioden vores lager, hvorfra vi løbende fik leveringer efter behov’, forklarer Erik Boyschau.

Den løbende levering betød også, at Ungdomsbo betalte de nye LED armaturer, efterhånden som de blev leveret. ’Det var da også attraktivt, og et ekstra plus for os’, slutter den tekniske chef.

Sparet elforbrug betaler hele gildet

Boligforeningen Ungdomsbo har finansieret ny energibesparende LED belysning med lån fra dispositionsfonden. De årlige besparelser på elregningen betaler lånet tilbage uden huslejestigninger overhovedet!

’Når vi går i gang med nye omkostningstunge projekter, søger vi at finde finansieringsmodeller, der i videst mulig omfang begrænser huslejestigninger for vore beboere. Og allerbedst er det jo helt at undgå højere husleje’, fortæller Erik Boyschau, teknisk chef i Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, der i disse år har fokus på flere energibesparende projekter. Han har blandt andet i samarbejde med Bolind været ansvarlig for udskiftningen af mere end 3.900 gamle lysarmaturer til mere miljøvenlig og energibesparende LED belysning. Et projekt, der omfattede 53 afdelinger og krævede en investering på mere end 4.3 mio. kr.: dette projekt alene gav en årlig besparelse på 700.000 kr.

Lån fra dispositionsfond uden henlæggelser

’Organisationsbestyrelsen har afsat et beløb i dispositionsfonden til en energipulje. Denne pulje kan afdelingerne, der ikke har råderum i henlæggelserne, løbende benytte til at optage favorable energilån til projekter med energibesparende indhold,’ forklarer Erik Boyschau.

De særlige energilån betyder, at afdelingerne kan udføre udskiftning straks et projekt er vedtaget og kræver således ikke, at henlæggelserne forinden øges til investeringen. Og lånet tilbagebetales med det beløb, der spares ved de energibesparende tiltag.

Hele LED gildet bliver således betalt af det sparede elforbrug, og det betyder så, at beboerne i Boligforeningen Ungdomsbo ikke skal til lommerne for at betale den nye LED belysning.

Afkast på den lange bane

Når lånet er tilbagebetalt, vil de årlige besparelser på omkring 700.000 kr. fortsætte.

’Det er jo en rigtig fin model, som vores afdelinger derfor har stor fornøjelse af i fremtiden, fordi det betyder færre udgifter på driftsbudgetterne i årene der kommer,’ slutter Erik Boyschau.


Niels Bangsholt

Lys skaber beboertryghed

Følelsen af tryghed er større, når der er god

belysning i opgange, kældre og på fællesarealer. Det er en vigtig sidegevinst ved de nye LED lamper på Stengærdet i Esbjerg.

Nils Bangsholt er formand for Boligforeningen Ungdomsbos afd. 18 på Stengærdet i den østlige del af Esbjerg, og han er begejstret for de nye LED lamper, der nu lyser op på udendørs arealerne.

’Jeg var egentlig godt tilfreds med den gamle belysning, men da vi fik installeret de nye LED lamper, var forskellen sandelig til at få øje på’, fortæller han og fortsætter:

’Der kom virkelig lys over landet, og da beplantningerne i området samtidig blev beskåret, er det nu meget lettere at orientere sig i området. Det skaber større tryghed blandt os beboere, når vi kan se, hvem og hvad der rører sig i vores nærmiljø’.

Mindre vedligehold

Nils Bangsholt har også lagt mærke til, at LED lamper kræver mindre vedligeholdelse, end den gamle udendørsbelysning.

’Vi har jo ret meget vestenvind herovre, og efter en storm har vi ofte måttet udskifte adskillige pærer på de gamle lamper. Siden LED lyset er kommet, har der ikke været en eneste udskiftning’, slutter han.

Gå til toppen