Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Fakta

Direktør:
Peter Andersen

Bestyrelse:
Jens Pilholm, Formand
Kenneth Hove, Næstformand
Jimmy Bjørn Povlsen
John Nielsen
Per Vinding Nielsen
Per Søgård*
Jakob Hamann*

*valgt af medarbejderne

Suppleanter:
Morten Skov Christiansen
Anette Pia Jacobsen

Ejerkreds:
168 af de største boligselskaber i Danmark
3F - Fagligt Fælles Forbund
Alka
Arbejdermuseet
Arbejdernes Landsbank
Boligselskabernes Landsforening
Dansk Metal
FOA
Kooperationen
Landsbyggefonden
Landsorganisationen i Danmark
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
TIB -Træ-Industri-Byg
M. fl.

Medarbejdere:
50

Gå til toppen