Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Fakta

Direktør:
Peter Andersen

Bestyrelse:
Jens Pilholm, Formand
Søren Heisel, Næstformand
Jimmy Povlsen
John Nielsen
Per Nielsen
Erik Bolvig Hansen*
Per Søgård*

*valgt af medarbejderne

Suppleanter:
Ejnar K. Holst
 

Ejerkreds:
168 af de største boligselskaber i Danmark
3F - Fagligt Fælles Forbund
Alka
Arbejdermuseet
Arbejdernes Landsbank
Boligselskabernes Landsforening
Dansk Metal
FOA
Kooperationen
Landsbyggefonden
Landsorganisationen i Danmark
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
TIB -Træ-Industri-Byg
M. fl.

Medarbejdere:
50

Rating:

cvr

Gå til toppen