Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Energioptimering af boligforening

Energioptimering af boligforening

Der er flere muligheder for at energioptimere en boligforening. En af dem er at skifte alle lyskilder i boligforeningen til sensorstyret LED-belysning.

Hos Boligforeningen Ungdomsbo betød et skifte til LED-belysning en årlig besparelse på omkring 700.000 kr. Derudover har den nye belysning skabt større tryghed for beboere.

Med udskiftning af knap 4000 lyskilder til LED er projektet det hidtil største energioptimeringsprojekt med LED belysning i Danmark. Projektet blev gennemført med Bolind som energirådgiver.

Har I brug for rådgivning i forbindelse med energioptimering af jeres boligforening? Eller hjælp til at søge tilskud til energirenovering? Så kontakt Bolind eller læs med herunder, hvor vi fortæller om de besparelser I kan opnå, samt om hvordan Bolind kan rådgive jer.

Kontakt os i dag

 

Fordele ved LED-belysning i boligforeningen

Ud over den åbenlyse fordel med lavere elregning, giver skiftet til LED-belysningen en række andre fordele, både for beboerne, driftsafdelingen og miljøet.

Størrer tryghed for beboerne

Med skiftet til LED-belysning oplever beboerne i Boligforeningen Ungdomsbo, at det er blevet mere trygt at opholde sig på udendørsarealerne, da de er bedre oplyst.

Mindre vedligehold

På udendørsbelysning er der den fordel, at LED-lamper kræver mindre vedligeholdelse. LED-pærer er blandt andet mindre følsomme overfor slag og vindstød. De går derfor ikke så let i stykker som andre lyskilder og skal af den grund ikke skiftes så ofte.

Miljøvenlig lyskilde

Hos Ungdomsbo har de nye LED-lamper givet en årlig energibesparelse på 300.000 kWH. Det svarer til det årlige elforbrug for 15-20 husstande. Det er ikke kun en fordel for elregningen, men også for miljøet.

 

Driftsoptimering, der giver fordele for alle

’Vi er hele tiden på jagt efter forbedringer og gode løsninger i driften, som både sparer penge og hænder. Hvis det også samtidigt gavner miljøet, øger beboernes komfort og ikke belaster huslejen, er det da bare om at komme i gang’. siger Erik Boyschau, Teknisk chef i Boligforeningen Ungdomsbo.

Finansiering af energirenovering

Umiddelbart kan man tro, at udskiftning af knap 4000 lyskilder kan medføre forhøjet husleje for boligforeningens beboerne. Men faktisk har projektet været selvfinansierende via besparelsen på elregningen.

De nye LED lamper betyder nemlig, at Ungdomsbo bruger omkring 300.000 kWh mindre om året. Det er en besparelse på mere end 700.000 kr. årligt (2020 priser), som bliver brugt til at tilbagebetale investeringen på omkring 4,3 mio. kr.

Det betyder, at alle udgifter til dokumentation, indkøb af LED armaturer og installation er tilbagebetalt i løbet af fem-seks år. Herefter yder den årlige besparelse et positivt bidrag til boligforeningens samlede driftsbudget.

Vil I høre mere om, hvordan Bolind kan rådgive jer med energioptimering. Så book din distriktschef til en gennemgang af mulighederne med sensorstyret LED belysning.

Book her

Tilskud til energiforbedring

Står jeres boligforening overfor et energirenoveringsprojekt, og har I brug for rådgivning i forbindelse med at søge tilskud, så kan Bolind hjælpe jer.

Udover at hjælpe med at søge tilskud, har Bolind erfaring med at præcisere og konkretisere store projekter, som det hos Boligforeningen Ungdomsbo.

Her fik Bolind opgaven med at lave en præcis registrering og dokumentation af alle eksisterende lyskilder i de 53 afdelinger, som boligforeningens består af. På den måde var det nemmere at præcisere projektets omfang i forbindelse med søgning af tilskud.

Dag-til-dag levering

Boligforeningen Ungdomsbo var selv bygherre på projektet. Alle armaturer blev indkøbt samlet gennem Bolind, og udskiftningen blev foretaget af installatører, som Ungdomsbo valgte efter udbud.

Udskiftningen tog ca. et år, så der var ikke brug for alle de 3.930 LED armaturer på én gang.

’Vi havde ikke lagerplads til at opbevare så mange lamper. Derfor var Bolind i hele udskiftningsperioden vores lager, hvorfra vi løbende fik leveringer efter behov’.

Den løbende levering betød også, at Ungdomsbo betalte de nye LED-armaturer, efterhånden som de blev leveret.

 

Besparelse på elregning betaler projektet

Boligforeningen Ungdomsbo har finansieret energibesparende LED-belysning med lån fra dispositionsfonden. Lånet betales tilbage via besparelserne på elregningen. På den måde undgår boligforeningen at skulle hæve huslejen.

’Når vi går i gang med nye omkostningstunge projekter, søger vi at finde finansieringsmodeller, der i videst muligt omfang begrænser huslejestigninger for vore beboere. Det allerbedste er jo helt at undgå højere husleje’, siger Erik Boyschau, teknisk chef i boligforeningen.

Energilån til energiprojekter

Han forklarer, at organisationsbestyrelsen har afsat et beløb øremærket energiprojekter. Denne pulje kan afdelingerne bruge til at optage favorable energilån, hvis de ikke har råderum i deres henlæggelser. De særlige energilån betyder, at afdelingerne kan gennemføre et projekt, lige efter at

det er vedtaget. Lånet tilbagebetales med det beløb afdelingerne sparer ved de energibesparende tiltag.

Når lånet er tilbagebetalt, vil de årlige besparelser på omkring 700.000 kr. fortsætte.

’Det er en rigtig fin model, som vores afdelinger har stor fornøjelse af i fremtiden. Det betyder færre udgifter på driftsbudgetterne i årene, der kommer,’ siger Erik Boyschau.

 

Gratis tjek af mulighederne med LED

Hos Bolind tilbyder vi et gratis økonomisk tjek og vidensdeling om udskiftning af eksisterende belysning til sensorstyret LED.

Book din distriktschef til en gennemgang af mulighederne inden for sensorstyret LED-belysning. Vi screener samtidig din ejendom, opstiller et komplet økonomisk overblik, som viser, om der er en økonomisk gevinst for jer ved at udskifte til sensorstyret LED-belysning.

Det økonomiske overblik indeholder beregning af tilbagebetalingstid, den samlede investering inkl. montage og energitilskud fra staten. Dermed et komplet og dækkende økonomisk overblik, som kan anvendes i jeres budgetlægning af en evt. udskiftning af belysning. Det er helt gratis og uforpligtende.

Kontakt Bolind

Gå til toppen