Denne side understøttes ikke optimalt i Internet Explorer. Vi anbefaler derfor, at du benytter en anden browser (fx Google Chrome, Edge, Firefox etc.)

Whistleblowerordning i Bolind

pr. 17. december 2023

Bolind A/S (herefter Bolind) har valgt at oprette en whistleblowerordning, og derigennem give medarbejdere hos Bolind og andre med en arbejdsrelateret relation til Bolind mulighed for anonymt at anmelde forhold omfattet af vores whistleblowerordning.

Hvem kan anvende whistleblowerordningen?

Læs nærmere her 

Hvad kan anmeldes?

Det er muligt at anmelde enhver overtrædelse af EU-retten samt øvrige alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Når du anmelder, skal du skal have en rimelig grund til at antage, at de oplysninger du anmelder er korrekte - dvs. være i god tro om, at det du anmelder er sandt.

Risikerer jeg noget ved at indgive en anmeldelse?

Du vil nyde en særlig beskyttelse mod at blive udsat for repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier som følge af, at du har foretaget en indberetning, når du i god tro foretager en anmeldelse, der falder indenfor ordningen.

Hvad sker der med anmeldelsen?

GabSolutions screener alle anmeldelser. Du vil senest 7 dage efter, at du har sendt din anmeldelse få en bekræftelse på, at anmeldelsen er modtaget. Dette sker via dette system. Indenfor de efterfølgende 3 måneder vil du få feedback om, hvad der er sket med din anmeldelse.

Fortroligt eller anonymt

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger eller, hvis det ønskes 100% anonymt.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikkert.

Anmeldelse eller opfølgning

Fra denne side vil du kunne oprette en ny sikker anmeldelse (opret indberetning) eller følge op på en eksisterende anmeldelse (Følg op på eksisterende sag).

Benyt dette link 

Gå til toppen